+420 606 364 426

Historická architektura

Praha, Chrám Matky Boží před Týnem

Kopie historické mříže před boční vchod do Chrámu Matky Boží před Týnem. Jako vzor posloužila historická mříž z jiné části exteriéru kostela.

Praha

Do interiéru kostela před boční oltář jsme vykovali přesnou kopii barokní mříže. Jako vzor posloužila původní mříž z jiné části kostela.

Praha

Do interiéru kostela před boční oltář jsme vykovali přesnou kopii barokní mříže. Jako vzor posloužila původní mříž z jiné části kostela.

Konojedy, Zámek

Do roku 1786 objekt fungoval jako klášter, pak byl přestavěn na zámek. Z té doby pochází zábradlí schodiště, kterého se dochovala pouze dvě pole,  která byla silně  poškozená a mnoho prvků  chybělo.  Původní pole byla restaurována, chybějící prvky doplněny.  Podle nich pak byly vyrobeny  kopie  dalších  chybějících polí.

Praha, Karlův most

Původní historická mříž s reliéfem svržení Jana Nepomuckého, která je umístěna v místě pravděpodobné smrti Jana Nepomuckého, byla v minulosti několikrát poškozena. Poprvé při povodni v roce 1890 byla stržená i s pilířem do Vltavy, podruhé při nepokojích při  vzniku republiky. Mříž byla zjednodušena a vrácena na původní místo. Na začátku 70 let minulého století byla mříž sejmuta a skončila v depozitáři.
Na začátku roku 2009 jsme podle originálu vykovali kopii, která byla 15. května 2009 vysvěcena Miloslavem kardinálem Vlkem.

Praha, Chrám Matky Boží před Týnem

Návrh a realizace kovaného pozlaceného nápisu MARIA s pasířskými prvky. Pozlaceno 24 karátovým zlatem.

Bukvice – kaple sv. Jana Nepomuckého

Na kapli se dochovaly pouze jedny dveře z roku 1767 ve velmi špatném stavu, které nebyly nikdy restaurovány ani opravovány. Podle nich byly vyrobeny kopie obou dveří. Průzkumem byl zjištěn nejstarší barevný odstín. Plechové ozdobné prvky jsou pocínované. Byla vykována nová mříž do zádveří kaple.

Hradec Králové – Adalbertinum

Původní dveře se nedochovaly, proto byly vyrobeny kopie jednokřídlových a dvoukřídlových dveří. Jako vzor posloužily jiné dveře ze stejného objektu.

Broumov – benediktinský klášter sv. Václava.
Z původních sedmi mříží z první poloviny 18. století se dochovaly pouze čtyři ve velmi špatném stavu. Podle starých fotografií a dochovaných originálů byly vykovány kopie.
Nové Město nad Metují – kované plůtky.
Návrh a realizace kovaných plůtku kolem sousoší Nejsvětější Trojice, Mariánského sloupu a sochy svatého Jakuba většího.
Hronov – Kostel Všech svatých.
Z prostoru bývalého hřbitova byla vybudována meditační zahrada s růžencovým zastavením. Do tohoto prostoru jsme dodali kované stojany pro obrazy růžencových témat, kované lavičky a kovanou branku. Návrhy vznikaly ve spolupráci s autorkou obrazů malířkou Evou Skořepovou a iniciátorkou projektu paní Štastnou z Hronova.
Praha – Kostel Matky Boží před Týnem
Výroba cca 2 metry vysokého měděného pozlaceného kalichu. Pozlaceno 24 karátovým zlatem.
Veliš – Kostel svatého Václava

Návrh a realizace kované vstupní mříže.

Broumov – Kostel svatého Václava
„Boží oko“, které nebylo nikdy restaurováno ani opravováno se dochovalo ve špatném stavu. Proto byla vykována jeho kopie, která byla pozlacena 24 karátovým zlatem.
Broumov – klášterní zahrada
Podle jediné dochované fotografie a jednoho poškozeného dílu branky byla vyrobena kopie zahradní mříže.
Velká Jesenice, kaple svatého Františka Serafinského
Návrh a realizace vstupní kované mříže a okenních mříží.
Konojedy, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Výroba a zlacení měděných atributů světců. Pozlacené 24 karátovým zlatem. (Spolupráce sochařka MgA. Tereza Korbelová)
Krčín, hřbitov
Návrh a realizace kovaných bran na hřbitov a oplocení křížku.