+420 606 364 426

Restaurování

Restaurujeme umělecko – řemeslné předměty z kovů a dřeva. Vyrábíme kopie kovových a dřevěných historických prvků. Při restaurování i výrobě kopií používáme klasické historické postupy a techniky, jako jsou pozlacování, cínování, sváření v ohni a mnoho dalších. Většina prezentovaných prácí jsou součástí NÁRODNÍCH KULTURNÍCH PAMÁTEK a KULTURNÍCH PAMÁTEK, které podléhají dozoru pracovníků NPÚ. Součástí prací na kulturních památkách jsou PRŮZKUMY, RESTAURÁTORSKÉ ZÁMĚRY A RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY.
Praha – Arcibiskupství pražské
Gotické dveře do klenotnice nebyly v minulosti restaurovány ani opravovány. Dřevěné i železné části byly silně poškozeny. Mnoho dřevěných i železných částí muselo být doplněno. Konečný odstín povrchové úpravy odpovídá nalezené nejstarší barevné vrstvě.
Praha – kostel sv. Štěpána
Kovaná mříž do Kornelské kaple byla na mnoha místech mechanicky poškozena, mnoho ozdobných prvků chybělo. Mříž byla v minulosti neodborně opravována a mnohokrát přetírána černou barvou. Při restaurování byla poškozená místa opravena a chybějící prvky doplněny. Byla obnovena povrchová úprava v nejstarším barevném odstínu a některé ozdobné prvky byly pozlaceny.
Praha, kostel svatého Havla
Restaurování vstupních barokních vrat do kostela. Byla obnovena povrchová úprava v původní barevnosti a doplněna chybějící klika.
Únětice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Restaurování dřevěných a kovových částí vrat do sakristie.
Praha, chrám Matky Boží před Týnem
Restaurování vstupních vrat do Týnského chrámu. Dřevěné i železné části vrat byly značně poškozeny, mnoho prvků zcela chybělo. Byly doplněny vrapované lišty, části kování a část mosazné krycí desky zámku.
Praha, chrám Matky Boží před Týnem
Gotické dveře do sakristie nebyly v minulosti restaurovány ani opravovány. Ve spodní části vrat chybělo velké množství dřevní hmoty, která byla doplněna. Konečný odstín povrchové úpravy odpovídá nalezené nejstarší barevné vrstvě.
Kolín, chrám sv. Bartoloměje
Restaurování třídílné mříže do Řeznické kaple.
Praha, Kolovratský palác
Zábradlí bylo mechanicky poškozeno, mnoho částí chybělo. V minulosti bylo zábradlí několikrát přetíráno černou barvou. Chybějící prvky byly doplněny. Povrchová úprava byla provedena ve světlém odstínu s pozlacenými prvky.

Praha, pasáž Viola, Národní třída

Restaurování vstupní mříže do pasáže Viola.

Praha, Národní galerie

Restaurování dvoukřídlové brány pro Národní galerii pro stálou expozici umění 19. století.

Nová Paka, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vrata hlavního i bočního vstupu do kostela byla ve špatném stavu, nebyla nikdy restaurována ani opravována. Dřevěné části byla narušené hnilobou, dřevokazným hmyzem a mechanicky poškozené. Železné prvky byly korozním procesem zcela zničeny. Po průzkumu byla vrata restaurována. Dřevěné části byly udělány nové.

Pňov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Restaurování litinového kříže s pískovcovým soklem. Pozlaceno plátkovým zlatem.

Broumov – Benediktinský klášter sv. Václava

V průběhu několika let jsme zrestaurovali všechny okenní mříže. Některé z nich byly v havarijním stavu.

Žireč, Zámek
Restaurování barokní mříže.
Praha – Kolovratský palác
Restaurování luceren.
Broumov – Benediktinský klášter sv. Václava
8 ks polí balkonového zábradlí z první poloviny 18. století nebylo v minulosti restaurováno ani opravováno. Zábradlí bylo ve velmi špatném stavu. Mnoho prvků chybělo nebo bylo poškozeno korozí natolik, že nebylo možné jejich dalšího využití.
Při restaurování bylo zábradlí kompletně rozebrané a mnoho částí muselo být nahrazeno nebo doplněno. Velkou pozornost jsme věnovali průzkumu barevných vrstev.
Liběšice – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Dřevěné i železné části vrat byly ve velmi špatném stavu, proto byla vyrobena jejich kopie. Kování z vnitřní strany bylo restaurováno.
Lažany – kostel sv. Václava
Gotické dveře nebyly nikdy restaurovány ani opravovány. Hodně plechových ozdobných prvků chybělo nebo bylo poškozeno korozí. Povrchová úprava byla provedena v původní barevnosti.
Karlovy Vary – sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
Restaurování a zlacení atributů na sloupu se sousoším Nejsvětější Trojicí.
Konojedy – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vrata hlavního i bočního vstupu do kostela byla ve špatném stavu, nebyla nikdy restaurována ani opravována. Dřevěné části byly narušené hnilobou, dřevokazným hmyzem a mechanicky poškozené. Železné prvky byly korozním procesem zcela zničeny. Zámky, kliky, mechanické zástřče i ostatní kování z vnitřní strany chybělo. Po průzkumu byla vrata restaurována. Dřevěné části byly zpevněny a doplněny. Poškozené a chybějící železné části byly nahrazeny kopiemi.
Stará Boleslav – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Restaurování vstupních vrat do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Byly obnovené povrchové úpravy a doplněny řezby andělů.
Kolín – chrám sv. Bartoloměje
Dveře do klenotnice. Dveře se dochovaly ve špatném stavu, v minulosti nebyly restaurovány. Dřevěné části silně poškozené hnilobou a dřevokazným hmyzem, železné silně napadené korozí. Dveře byly navíc mechanicky poškozené. Ve střední části chybí kus dřevěné výplně včetně kovaného zámku. Chybějící dřevěné části byly doplněny, byla vykována kopie zámku. Jako předloha posloužil původní dochovaný zámek ze sakristie. Byla obnovena původní povrchová úprava.
Kolín – chrám sv. Bartoloměje
Dveře do sakristie po dokončení restaurování.
Kolín – chrám sv. Bartoloměje
Dveře v sakristii. Dveře se dochovaly ve špatném stavu, v minulosti byly pouze přetírané. Při průzkumu byla objevena původní barevnost dveří s malovanými kytičkami. V levém horním rohu byl ponechán jeden plechový plát s původní povrchovou úpravou.
Náchod – kostel sv. Vavřince
Vrata byla ve velmi špatném stavu, spodní část byla nutná udělat nová. Obnovena byla původní barevnost.
Častolovice, zámek
Mříž umístěná na schodišti do obytných prostor zámku byla ve špatném stavu. Mnoho původních částí muselo být nahrazeno novými. Některé části byly pozlaceny 24 karátovým zlatem.
Dvůr Králové nad Labem, restaurování znaku
Znak byl značně mechanicky poškozen pádem z věže. Při restaurování byla vyměněna ocelová, korozí zničená kostra. Poškozené a chybějící měděné prvky byly nahrazeny novými. Znak byl pozlacen 24 karátovým plátkovým zlatem.